Het bijzondere ‘Id-cadeau

MKE komt met een nieuwe uitgave: Het bijzondere ‘Id-cadeau. Een boekje over hoe het inmiddels bekende gezin hun feestdag doorbrengt. Ondanks de waarde van ‘Id in de islam lijkt dit het eerste Nederlandse kinderboek te zijn dat er specifiek over gaat. Dat vraagt om een recensie!

Vormgeving

Hoewel Het bijzondere ‘Id-ccadeau pas het vierde boek van MKE is, is de standaard al gezet. De boekjes hebben een mooie, kleurrijke vormgeving. Het boek is hardcover, heeft bladzijden waar je de vette vingers zo vanaf veegt en wederom de personages zonder ogen/gezicht. Tekst en afbeelding sluiten goed bij elkaar aan.

Doordat niet alle afbeeldingen op dezelfde bladzijde (of die ernaast) staan loopt dit niet helemaal gelijk. De ene keer komt dit doordat er meerdere afbeeldingen worden gebruikt om een geschreven situatie te ondersteunen. De andere keer komt het omdat ervoor is gekozen 2 volledige pagina’s tekst te laten volgen door 2 volledige pagina’s met afbeeldingen. Het doet niets af aan de mooie vormgeving, het leest alleen net iets minder vloeiend. Wellicht zouden de afbeeldingen kleiner kunnen worden weergegeven maar wel direct naast de tekst. Dit is ook gedaan in het boek Brieven in de Ramadan.

Ook leuk: er is een poes! Hoe die heet? Geen idee. Maar er is een poes. Met een hartje als neus. Te leuk! Ook is het fijn om de link tussen moslims en dieren subtiel aanwezig te zien in Het bijzondere ‘Id-ccadeau. 

Theologie en taal

Theologisch is er niets aan te merken op Het bijzondere ‘Id-ccadeau. Althans als het gaat om kritische opmerkingen. Alles ziet er keurig uit. Er gaat geen bladzijde voorbij of er valt wel iets te leren over de islam. Dit terwijl het nergens gaat afleiden van het verhaal. Er is aandacht voor het zien van de maan, het gebed buiten verrichten, het doen van smeekbeden, etc. Het is een kunst om dit naadloos te verwerken en de auteur, Karima el Idrissi, is die kunst goed machtig.

Er is de nodige aandacht voor Arabische woorden. Dit is deels via Arabische letters, zoals bij de vredeswensen over de profeet. Deels is het via getranscribeerde woorden. Om te begrijpen hoe de uitspraak gedaan hoort te worden is er een transcriptietabel opgenomen achterin het boek. Het is, als je het Arabisch niet machtig bent, goed deze door te nemen. Er zijn namelijk meerdere vormen van transcriptie in omloop. Door de tabel achterin Het bijzondere ‘Id-ccadeau te lezen voorkom je misverstanden.

Qua taalgebruik is op wat schoonheidsfoutjes na weinig te zeggen. Wat ik wel wil opmerken dat het taalniveau en de woordkeuze iets toegankelijker kunnen worden gemaakt. Nergens is het storend te noemen. Maar als je zover bent als MKE met je boeken, dan is dit een volgende stap om naar te kijken. Veel boeken, waaronder deze, maken gebruik van wat klassieker taalgebruik. Dat kan voor sommige lezers wellicht lastig zijn. Als je als ouder de Nederlandse taal goed beheerst? Dan is er niets aan de hand. Ook hier dus weer: het gaat om details. Het bijzondere ‘Id-ccadeau is goed leesbaar, dit zou het van 95% naar 100% brengen.

Hoe pedagogisch is Het bijzondere ‘Id-Cadeau?

Er is in dit boek aandacht vanuit de ouders voor het kind en aandacht voor communicatie van de kinderen onderling. Ook is er aandacht voor een familiemoment en persoonlijk onderwijs. Het kan wat dat betreft niet op. De manier waarop de kinderen over islam leren is ook mooi verwerkt. Het is lastig om ergens kritisch naar te kijken en met lege handen terug te komen. Toch is dit wat er hier aan de hand is. Met Het bijzondere ‘Id-Cadeau levert MKE simpelweg een heel goed islamitisch kinderboek af.

Blijft er dan niks te wensen over qua pedagogische benadering? Dat wel. Ik zou graag zien dat de kinderen ook iets leren van de omgang tussen de ouders onderling. Tot nu toe is de dynamiek volledig gericht op de kinderen. Dat zou met papa die iets tegen mama zegt, of andersom, een extra dimensie kunnen krijgen. Ook hiervoor geldt weer: het is een extra. Een extra die het niveau verder omhoog kan tillen als het goed verwerkt is.

Hoe nu verder?

Het is leuk om te zien dat het boek aansluit op het boek met als titel Brieven in de ramadan. Er is een verwijzing in opgenomen: Iesa die brieven schrijft. Ook komt een karakter uit het andere boek nu op bezoek. Het is ook fijn om te zien dat er een soort van vervolg is gemaakt van dit boek. Dit roept bij mij enthousiasme op en de vraag: hoe nu verder?

Kunnen we van MKE verwachten dat ze met een serie komen die straks doorloopt naar de bedevaart? Kunnen we verwachten dat ze het volgende feest apart bespreken? Gaan we Iesa en Hawa op zien groeien waardoor er nog veel meer thema’s mogelijk zijn? Dat zou een ongekende stap zijn! Ik ben enorm enthousiast voor wat we in de toekomst gaan zien.

Eindoordeel: Eindelijk een boek wat over deze belangrijke feestdag spreekt, en dat op een prachtige manier! 5 uit 5.