De profeet Moesa

In de serie van boeken over de levensverhalen van de profeten behandelen we in deze recensie het boek met het verhaal van de profeet Moesa. Het boek is uitgegeven door al-Yaqeen en maakt onderdeel uit van een 15-delige serie. De druk is van het jaar 2016.

De vormgeving

De kaft van het boek is een hardcover. Ook de pagina’s zijn van goede kwaliteit. Zoals we vaker zeggen: een kinderboek moet onder geknoeid kunnen worden zonder daarna de prullenbak in te moeten. Dit boekje doorstaat die test.  Qua vormgeving is het boek absoluut in orde. De letteromvang is goed maar de balans tussen de hoeveelheid tekst en de hoeveelheid afbeeldingen kan iets beter. De achterkaft valt op aangezien de omschrijving van het boek daarop is weergegeven voor zowel ouders als kinderen. Normaliter is de achterkant (op de leeftijdsduiding na) slechts bedoelt voor de beschrijving van het boek gericht op de doelgroep ervan.

De weergegeven afbeeldingen in het boek passen bij de tekst die ernaast staat en de afbeeldingen zijn leuk vormgegeven. Wel blijven er opvallend veel pagina’s zonder design in vergelijking met bijvoorbeeld het boek over de profeet Ibraahiem. Waar dat boek twee witte pagina’s kent heeft dit boek er acht. Op sommige pagina’s is de tekst over het design gedrukt; erg leuk gedaan en het laat het boek meer compleet ogen. De overgang tussen de aantrekkelijke kleuren op bepaalde pagina’s enerzijds en de spierwitte pagina’s anderzijds is iets te groot. Ook lijkt er iets te gemakkelijk voor een neutraal design te zijn gekozen op bepaalde bladzijdes.

Afbeeldingen in het boek over de profeet Moesa zijn, erg verfrissend, als een soort ingekleurde kleurplaat (met waskrijt/waterverf) weergegeven. Dat geeft een erg natuurlijk en licht gevoel aan het geheel. Juist doordat de aanwezige afbeeldingen zo aantrekkelijk zijn valt het extra op wanneer er hierin minder consistentie aanwezig is. Het boek maakt gebruik van afbeeldingen van mensen en dieren waarbij de gezichten (grotendeels) niet zichtbaar zijn. Dit, en de beperkte aanwezigheid van afbeeldingen van personen, maakt dat het boek neutraal oogt in de benadering van man en vrouw.

Leerboek

Aan het einde van het boek zijn een aantal vragen en antwoorden weergegeven om, zoals omschreven op de kaft, “te toetsen of uw kind het verhaal begrepen heeft”. Ook zijn een aantal verzen uit de Koran weergegeven die betrekking hebben op het verhaal dat in het boek aan de orde komt. Daarbij is er gekozen voor een weergave in het Arabisch, Nederlands en de Nederlandse transcriptie. Voor de leesbaarheid en het gemak van memorisatie zou het beter geweest zijn om hierbij gebruik te maken van een scheiding tussen de verschillende verzen. Nu loopt het als één geheel door, wat de leesbaarheid niet ten goede komt. Door de beperkte hoeveelheid Koran is dit echter geen groot obstakel.

De toevoeging van de vragen en antwoorden, alsmede de toevoeging van te memoriseren Koranische verzen, maakt van het boek meer een werkboek dan een (voor-)leesboek. In het boek worden diverse uitspraken aangehaald die terug te vinden zijn in de Koran. De vraag is of de keuze om de betreffende Korancitaten letterlijk aan te halen verstandig is geweest, het vergroot de leesbaarheid in ieder geval niet. Tenslotte is het boek niet consistent als het gaat om de vermelding van “(vrede zij met hem)” wanneer een profetische naam is weergegeven. Mijn persoonlijke voorkeur gaat ernaar uit dit ofwel altijd ofwel nooit te doen, maar niet op en af. Dit zou perfect kunnen worden opgelost met de Arabische variant te plaatsen.

De content

Theologisch gezien is de content van het boek in orde. Dat wil zeggen dat de verhalen die zijn vermeldt overeenkomen met hoe we ze kunnen terugvinden in de Koran. Ook de duiding van de doelgroep op basis van leeftijd is aanwezig en correct (6-8 jaar). De zinsbouw is goed en de zinnen zijn overwegend kort en duidelijk. Dan rest de vraag hoe het boek het doet op pedagogisch vlak.

Waar het boek op de eerste pagina een overdaad aan afschrikwekkende woorden bevat trekt deze balans in het boek snel recht. De handelingen van de profeet Moesa zijn mooi afgewogen vormgegeven. De omschrijving van de manier waarop de tovenaars werden gestraft door de farao? Daarbij gaat het over het afhakken van handen en voeten om het vervolgens aan een kruis te hangen. Dit is te expliciet voor de doelgroep. De manier waarop het boek begint en ook met dit voorbeeld spreekt over de farao. Maar ook de mate waarin gebalanceerd over Moesa is gesproken. Het geeft het idee dat de schrijver een zwart/wit beeld wilde schetsen. De ene is goed, de andere fout. Het blijft echter een profetisch verhaal, niet een horrorboek. Er mag wat rustiger worden omgegaan met de verschrikkingen naar mijn mening.

Niet het hele verhaal

Moeten de minder mooie kanten verborgen worden? Zeker niet. Maar de mate waarin, en de manier waarop, iets benoemd kan worden is wel een punt van verbetering. Het is overigens ook het enige put in dit verder keurig geschreven en vormgegeven boek. Het verhaal eindigt bij Moesa die met zijn volk de oversteek heeft gemaakt waarna het leger van de farao verdrinkt. Er is nog het nodige te vertellen vanaf dat moment gezien het profetisch verhaal daar niet stopt. Toch is de keuze om daar te stoppen een goede keuze te noemen. Is het daarmee het volledige verhaal van de profeet Moesa? Nee. Maar begrijpelijkerwijs moet er ergens een lijn worden getrokken. Wellicht biedt het ruimte voor een vervolgdeel?

Eindconclusie: de profeet Moesa

Het boek over de profeet Moesa is zeer mooi vormgegeven maar het design oogt in dit boek wat kaal door de vele witte pagina’s en de simpele keuze qua design op meerdere pagina’s. Dit valt mede op door de kwaliteit van de rest van het design en de kwaliteit van de kaft en pagina’s. Het boek bevat genoeg informatie om een algemeen beeld te schetsen van wat de profeet Moesa heeft meegemaakt. De beschrijving van het verhaal is vrij gebalanceerd. De weergave van de farao en zijn gedragingen wellicht wat te expliciet voor de doelgroep. Alles in overweging nemende een erg mooi boek. Het is een aanrader voor ouders die hun kind het verhaal van de profeet Moesa willen bijbrengen.

Eindoordeel: 4/5