De profeet Loet

Wanneer ik een verhaal voorgeschoteld krijg over de profeet Loet ben ik altijd benieuwd naar de vormgeving van het verhaal. Waar ligt de kern van het geheel, hoe worden de mensen in het verhaal weergegeven, etc. Met de uitgave van het verhaal van de profeet Loet binnen een serie van profetische verhalen was ik dan ook benieuwd naar hoe het verhaal vorm kreeg als het bestemd is voor 6-8 jarigen.

Vormgeving

De kaft van dit boek over de profeet Loet is een hardcover. Ook de pagina’s zijn van goede kwaliteit. Zoals we vaker zeggen: een kinderboek moet onder geknoeid kunnen worden zonder daarna de prullenbak in te moeten. Dit boekje doorstaat die test. Als leeftijdsgroep is er de categorie van 6-8 jarigen aan het boek verbonden. Qua vormgeving is het boek absoluut in orde. De letteromvang is goed en de balans tussen de hoeveelheid tekst en de hoeveelheid afbeeldingen is keurig. De achterkaft valt op aangezien de omschrijving van het boek daarop is weergegeven voor zowel ouders als kinderen. Normaliter is de achterkant (op de leeftijdsduiding na) slechts bedoelt voor de beschrijving van het boek gericht op de doelgroep ervan.

De weergegeven afbeeldingen in het boek passen bij de tekst op de betreffende pagina’s en is leuk vormgegeven. Afbeeldingen in het boek zijn, erg verfrissend, als een soort ingekleurde kleurplaat (met waskrijt/waterverf) weergegeven. Dat geeft een erg natuurlijk en licht gevoel aan het geheel. Het boek maakt gebruik van afbeeldingen van mensen en dieren waarbij de gezichten (grotendeels) niet zichtbaar zijn. Dit, en de beperkte aanwezigheid van afbeeldingen van personen, maakt dat het boek neutraal oogt in de benadering van man en vrouw.

Aan het einde van het boek over de profeet Loet zijn een aantal vragen en antwoorden weergegeven om, zoals omschreven op de kaft, “te toetsen of uw kind het verhaal begrepen heeft”. Ook zijn een aantal verzen uit de Koran weergegeven die betrekking hebben op het verhaal. Daarbij is er gekozen voor een weergave in het Arabisch, Nederlands en de Nederlandse transcriptie. Voor de leesbaarheid en het gemak van memorisatie zou het beter geweest zijn om hierbij gebruik te maken van een scheiding tussen de verschillende verzen. Nu loopt het als één geheel door, wat de leesbaarheid niet ten goede komt. Door de beperkte hoeveelheid Koran is dit echter geen groot obstakel.

De toevoeging van de vragen en antwoorden, alsmede de toevoeging van te memoriseren Koranische verzen, maakt van het boek meer een werkboek dan een (voor-)leesboek.

De content

Theologisch gezien is de content van het boek in orde. Dat wil zeggen dat de verhalen die zijn vermeldt overeenkomen met hoe we ze kunnen terugvinden in de Koran. Ook de duiding van de doelgroep op basis van leeftijd is aanwezig en correct. De zinsbouw en woordkeuze is over het algemeen ook als goed te kwalificeren. Dan rest de vraag hoe het boek over de profeet Loet het doet op pedagogisch vlak.

Zoals je wellicht in eerdere recensies heeft kunnen lezen ben ik erg gehecht aan de manier waarop een verhaal is weergegeven. Het gaat niet alleen om wat je zegt maar vooral ook om hoe je het zegt. In dit boek valt hetzelfde op als in andere kinderboeken met profetische verhalen; het gebrek aan balans. Voor de doelgroep van dit boek zou er meer nuance mogen zijn, meer uitleg over hoe Allah te werk gaat als het aankomt op het verspreiden van de boodschap van islam, het oproepen tot het goede, het verbieden van het verwerpelijke en het effect van ons wereldse leven op ons leven in het hiernamaals. Dit boek bevat relatief veel van deze nuance, maar de wijze waarop het is overgebracht schiet toch tekort.

De opbouw van het boek heeft meer aandacht nodig om de genoemde nuance te kunnen weergeven. Het verhaal op zich is vrij helder opgetekend en ligt dicht bij de directe Koranische tekst. Zoals we weten is dit echter niet noodzakelijk, het tekst-vast zijn is immers geen doel op zich; het gaat om de overdracht van het verhaal en de leerstellingen daaruit. Het einde van het verhaal, met een verwijzing naar het goede einde voor Loet en zijn volgelingen, is mooi gedaan. Dit einde had zelfs nog wel uitgebreider gemogen. Tenslotte is de omgang met de bespreking van homoseksualiteit op een gepaste manier weergegeven. Het onderwerp is aangesneden zonder onnodig in detail te treden of het anders te beoordelen dan de Koran dit doet. Het afkeuren van de daad zonder het afkeuren van de persoon.

Eindconclusie

Het boek over de profeet Loet is zeer mooi vormgegeven, zowel de balans tussen tekst en afbeeldingen, de afbeeldingen zelf en ook de kwaliteit van de kaft is uitstekend. Het boek bevat genoeg informatie om een algemeen beeld te schetsen van waar het verhaal van de profeet Loet over gaat. Door de gebrekkige opbouw en nuance van het boek kan het zich niet scharen in de rij van absolute topboeken. Nu is het een redelijk boek voor een goede prijs.

Eindoordeel: 4 uit 5