De jonge jaren van imam Malik

Begin 2016 startte uitgeverij ’t Kennishuys een crowdfunding voor de uitgave van een kinderboek over het leven van imam Malik. De volledige naam: Imam Malik – Verhalen uit zijn kindertijd. Inmiddels (begin mei 2016) is de eerste druk uitgegeven en is het tijd voor een boekrecensie.

Het eerste wat opvalt is de kwaliteit van de kaft en de bladzijdes. Laat je kind er gerust drinken over morsen, je veegt het er zo weer vanaf. Het boek is stevig en voelt prettig aan door de afwerking ervan. De karakters in het boek zijn mooi vormgegeven, de gezichten staan vrolijk en de kleuren zijn aantrekkelijk maar rustig. Het is, vanwege de afwezigheid van meisjes in het boek (want alle studenten en kinderen zijn jongens), wel echt een jongensboek. De enige vrouw die in het boek voorkomt is de moeder van imam malik. De uitgeverij zou, als men daadwerkelijk jongens EN meisjes wilt aanspreken, erover kunnen nadenken om het boek in toekomst wat meer hierop af te stemmen.

Wat daarnaast opvalt is de gezichtsuitdrukkingen van de karakters in het boek. Er is geen boos gezicht te vinden. Opvallend is ook dat men heeft gekozen voor het weergeven van gezichten in plaats van deze weg te laten zoals dit met regelmaat het geval is in kinderboeken gericht op moslims.

Content

Kijkende naar de content van het boek dan zijn er een drietal zaken te noemen. De eerste is de leeftijdsduiding voor de doelgroep. Het idee dat dit een goed boek is om zelf te lezen voor kinderen van 8-10 jaar is een inschatting die iets te hoog is. Kinderen van een jaar of 10 lezen al sneller “echte leesboeken”. Het boek richt zich met name op die doelgroep van 4-7 jaar als voorleesboek. Al kan het op het zevende of achtste jaar wellicht ook zelfstandig gelezen worden. De algemene leesbaarheid is goed.

De tweede opmerking aangaande de content is dat het verhaal zich goed opdeelt in opbouw. In simpele grote stappen is er aandacht voor de weg die Malik aflegde naar het verkrijgen van zijn status. De boodschap is helder en de illustraties zijn passend bij de teksten. Als derde opmerking is er het taalgebruik. Dit is toegankelijk en duidelijk, meer is daar niet over te zeggen.

Is de content altijd even pedagogisch? Daarover valt zeker te discussiëren. Malik die niet met duiven moet spelen maar moet studeren komt niet gebalanceerd over, net als dat “de list” van Malik om te doen wat hij wilt door menig ouder als liegen zal worden gezien. Los van dat het boek over Malik gaat zou de link met Allah aanwezig moeten zijn, zeker gezien de doelgroep van het boek.

Overige opmerkingen

De uitgeverij staat bekend als een uitgeverij die een grote liefde heeft voor de traditionele wetsscholen binnen de islam. De keuze om een kinderboek over het leven van Malik uit te brengen is in die lijn goed te begrijpen. Toch is het jammer dat, in het gehele boek, er geen enkele aandacht is voor Allah. Hij is niet genoemd, zelfs niet één keer. De manier waarop mensen Malik benaderden; als zijnde beter dan zijn broer, als zijnde beter dan anderen etc. het is begrijpelijk dit zo te verhalen, echter dient ervoor gewaakt te worden dat kinderen hun voldoening gaan halen uit het beter zijn dan anderen in memorisatie etc. Het streven zou moeten zijn de tevredenheid van Allah te zoeken en niet streven naar de complimenten van mensen. Maar echt; Allah! Een kinderboek gericht op deze leeftijd zou altijd aandacht moeten hebben voor Allah.

Het boek staat gepromoot op de website van de uitgeverij als een boek met 44 bladzijdes. Effectief bevat slechts een 18-tal pagina’s een verhaal. Overige pagina’s zijn leeg gelaten als scheiding tussen de 2 pagina’s tellende hoofdstukjes, bevatten informatie over de bronnen of over het team wat heeft meegewerkt aan het boek. Wat vooral verbazing wekt is dat de kaft, aan zowel binnen als buitenkant, zowel voor als achter, mee is genomen in de nummering. Dit had wel anders aangepakt mogen worden, nu voelt het toch alsof je voor de gek gehouden bent, zeker gezien de prijs van het boek.

Eindconclusie

Een mooi vormgegeven boekje met een duidelijk verhaal waarin helaas beperkt ruimte is voor de vrouwelijke helft van de moslimgemeenschap en geen enkele ruimte voor Allah. Ook de omschrijving van het boek had beter gekund, zowel als het gaat om de doelgroep als de opgaaf van pagina’s.

Eindoordeel: 3 uit 5